OUTLET
GT ZASKAR CARBON EXPERT 2015
GT ZASKAR CARBON EXPERT 2015
11 999,00 zł 7 249,00 zł
GT HELION EXPERT 2015 ROZMIAR L
GT HELION EXPERT 2015 ROZMIAR L
11 699,00 zł 7 499,00 zł
GT Verb Elite
GT Verb Elite
5 199,00 zł 4 449,00 zł
MERIDA BIG NINE XT-EDITION 2016 17"
MERIDA BIG NINE XT-EDITION 2016 17"
5 999,00 zł 4 399,00 zł
szt.
GT Zaskar 27,5" Womens Sport
GT Zaskar 27,5" Womens Sport
4 199,00 zł 3 859,00 zł
GT Zaskar 27,5" Womens Comp
GT Zaskar 27,5" Womens Comp
5 199,00 zł 4 429,00 zł
GT Zaskar 29" Elite
GT Zaskar 29" Elite
5 999,00 zł 5 249,00 zł
GT Zaskar Carbon 29" Comp
GT Zaskar Carbon 29" Comp
8 499,00 zł 7 199,00 zł
GT Zaskar Carbon 29" Pro SRAM
GT Zaskar Carbon 29" Pro SRAM
12 999,00 zł 10 999,00 zł
GT Zaskar 27,5"  Sport
GT Zaskar 27,5" Sport
4 199,00 zł 3 859,00 zł
GT Zaskar 27,5"  Comp
GT Zaskar 27,5" Comp
5 199,00 zł 4 429,00 zł
GT Karakoram 29 Elite Niebieski
GT Karakoram 29 Elite Niebieski
3 199,00 zł 2 799,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACTIVEBIKE.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.activebike.pl

Sprzedającym jest spółka Activebike sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000589041 . Spółka posiada kapitał własny w wysokości 20000 PLN w całości opłacony.

Zarejestrowani pod numerem NIP: 524-278-85-72 , Regon: 363111534 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Sprzedającym jest Active Bike spółka z o.o. dostępny pod adresem ul. Modlińska 248a, 03-152 Warszawa , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 524-278-85-72 , Regon: 363111534 zwany także zamiennie Usługodawcą”.

 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 - pod numerem telefonu: 603 88 10 11

 - korzystając z adresu poczty elektronicznej: handlowy@activebike.pl

 § 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

 drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

 prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

 w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu

 niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

 Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

 Sprzedaży.

 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

 Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

 zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.activebike.pl,

 za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,

 zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

 i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

 i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

 rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 § 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

 pod adresem www.activebike.pl

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

 się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy www.activebike.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie activebike.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,

 wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

 np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne

 prawa osób trzecich.

 § 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.activebike.pl są cenami brutto podanymi

 w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

 w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

 poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer

 telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

 kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego

 lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą

 elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów

 rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące

 z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania

 i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

 Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad

 ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli

 skarbowej.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

 osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

 w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu

 w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

 składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne

 do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

 Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu

 i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem

 osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

 ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

 na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem

 lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji

 „za pobraniem”.

 § 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

 albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym

 formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem

 Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów

 w siedzibie sprzedającego.

 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach

 serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki

 „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem

 online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków

 na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient

 może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „czas i koszty dostawy”.

 § 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

 za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem

 na konto bankowe sklepu lub w systemie ratalnym.

 § 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

 bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa

 prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

 oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,

 poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

 rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego

 terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była

 konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

 należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,

 za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań

 audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych

 po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,

 za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu

 lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą

 zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług

 w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 § 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą

 na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach

 sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej

 przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez

 autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych

 znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach

 internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną

 z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

 z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.activebike.pl

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

 rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany

 towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego

 z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana

 są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

 uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

 niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch

 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

 w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

 przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,

 w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu

 do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów

 we wprowadzanych danych:

 a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

 Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

 korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

 wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@activebike.pl

 c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

 czasie w ramach udostępnionych opcji.

 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

 Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

 przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

 następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

 przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

 teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 § 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu

 za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,

 Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

 warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie

 internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie

 do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

 realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 § 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

 za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

 z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

 zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

 przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

 postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 22.07.2016 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl